Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

EL NOSTRE PATRIMNONI (II)

EL NOSTRE PATRIMNONI (II)

En el número 98 de L’Alé (febrer de 2008) vam publicar una primera fitxa sobre el patrimoni d’Eslida que apareix en el catàleg en línia de l’Àrea de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Esport. Es tractava d’un resum de la informació bàsica disponible del Molí d’Aire i del Crist de la Carrera, dos béns immobles d’etnologia ben nostres. Tal com havíem promés, ara oferim un resum d’uns altres informes, el de l’aqüeducte de la Rambla, el de la cova de l’Oret i el del Castell, amb fotografies d’època cedides.

 

Aqüeducte de la Rambla

Descripció del jaciment

Descripció: Conjunt hidràulic molt pròxim al poble alimentat per una font situada en la part alta d’aquest. L’aqüeducte té cinc arcs rebaixats, un d’ells tapat i amb pilastres reforçades amb tallamars i esperons semicilíndrics. La tècnica constructiva emprada es caracteritza per la utilització de pedres desbastades unides amb argamassa. Actualment, serveix al reg de la zona coneguda com l’Horta dels Banys, topònim significatiu ja que en les proximitats es detecten unes estructures consistents en dos murs gruixuts, alçats amb la mateixa tècnica, en els quals s’obrin els dos arcs tancants (de mig punt o de ferradura). S’utilitzen com a reforç dels ribassos. Això fa pensar en un conjunt hidràulic, potser un depòsit o edifici d’ús col·lectiu. La no-existència de materials arqueològics o de qualsevol altra notícia no fa possible la seua datació cronològica, encara que la tècnica no sembla romana sinó medieval o inclús moderna.

Adscripció: Romana, Islàmica, Moderna

Cronologia: Indeterminada

Conservació: Bo

Perill: Mínim

 

El Castell

Descripció del jaciment

Descripció:      En un turó amb un accés difícil se situen les ruïnes del castell, en molt mal estat de conservació ja que només queden en peu algunes restes de murs. La tècnica constructiva es caracteritza per emprar cudols i argamassa. La prospecció, complicada per la densa vegetació, va detectar alguns fragments de ceràmica ibèrica pintada.

Autor: Jordi Gómez

Adscripció: Ibèrica, Medieval

Cronologia: Indeterminada

Conservació: Deficient

Perill: Alt. Enfonsament

Restes: Ceràmica ibèrica pintada, medieval i moderna, depositada al Museu Arqueològic Municipal de la Vall d’Uixó.

 

Cova de l’Oret

Descripció del jaciment

Descripció: Cavitat àmplia d’origen càrstic que presenta diverses formacions estalactítiques. Consta d’una gran sala i d’altres menors, abundants galeries i gateres. L’acció de les aigües ha afectat de manera important els sediments. Els materials arreplegats són superficials i possiblement pertanyen a enterraments eneolítics. La cova és molt visitada, fet que posa en perill la seua conservació.

Adscripció: Eneolítica

Cronologia:     III mil·lenni aC

Conservació: Regular

Perill: Alt. Espoli

Òscar Pérez Silvestre

0 comentarios