Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Maria, muntanya de salvació

La muntanya del Carmel, a Israel, és el lloc d’origen de l’orde del mateix nom, on el profeta Elies va vore en una visió un nuvolet que eixia de la mar (1Re 18,44), que des de sempre els carmelites han interpretat com un símbol de la Immaculada Verge Maria. Esta muntanya, com moltes de Palestina, té els seus records teofànics (de manifestació de Déu), cosa que les converteix en cims sagrats i místics; però, la del Carmel, destaca d’entre totes elles. El seu mateix nom, derivat de karmel o al-karem, que podríem traduir com ‘jardí’, fa al·lusió a la Santíssima Verge, per ser Ella el jardí, la terra fecunda on Déu va prendre una humanitat com la nostra en el seu Fill.
De tots és coneguda esta entranyable advocació de la Mare de Déu, patrona de la gent de la mar, representada traient les ànimes del purgatori, amb el seu Fill i amb l’escapulari símbol de la protecció de Maria als seus devots i de la consagració d’estos a Maria, que ella va entregar al general de l’orde, sant Simó Stock, el 16 de juliol del 1251, dient-li: «Pren este hàbit; qui morga amb ell, no patirà el foc etern». També el privilegi sabatí, pel qual els qui moren amb el Sant Escapulari i expien les seues culpes al purgatori, per la seua intercessió farà que arriben al cel el més prompte possible. Entre nosaltres, la seua devoció també es troba ben arrelada, i una prova és la quantitat de dones que porten el seu nom i la de gent que du l’escapulari.

0 comentarios