Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

BALANÇ PARROQUIAL DE 2008

BALANÇ PARROQUIAL DE 2008

Un any més, quan apleguem a estes dates en què acabem d’encetar l’any, una de les coses que fem és mirar arrere per a fer balanç de la vida parroquial, i ho fem fixant-nos ens dos aspectes: l’economia i les dades estadístiques. Açò no és realment el més important. El que ens hauria d’interessar més és la vivència personal i comunitària de la fe, però els paràmetres als quals m’he referit adés poden ser, en certa manera, indicatius de com vivim el nostre sentiment de pertinença a l’Església.

Pel que fa al resultat econòmic, és el següent:

 

 

ENTRADES

EIXIDES

Romanent any 2007

14.122,91

Compres (Material de culte...)

3.718,61

Ingressos per servicis

2.140

Impostos

208,43

Ingressos financers

11,82

Subministraments i conservació

1.756,29

Subvenció Conselleria Cultura

658

Activitat pastoral

337

Col·lectes per a la Parròquia

7.490,89

Funcionament

875,37

Donatius

7.616,56

Fons Comú Diocesà

750

Col·lectes diocesanes

3.340

Col·lectes diocesanes

3.276

TOTAL

35.380,18

TOTAL

10.921,70 €

 

 

Com he destacat en anys anteriors, estes xifres indiquen la generositat dels fidels que formen la comunitat parroquial, que fan front a les necessitats parroquials però sobretot comparteixen els béns amb els més necessitats. S’han enviat a Caritas Diocesana 760 euros; 1.551 a la Campanya contra la Fam de Mans Unides; 250 per al DOMUND; 115 per al Seminari i en la Col·lecta Diocesana s’arreplegaren 310 euros. Malgrat la fredor de les xifres, continuem fent comunitat compromesa i que viu la caritat. Gràcies a tots per la vostra col·laboració.

 

Estadístiques sagramentals

Pel que fa a les dades estadístiques, ens referirem a la quantitat de batejos, casaments i exèquies. Evidentment, hem de tindre en compte que estes dades no corresponen exactament al moviment demogràfic del nostre poble, perquè hem de recordar que pot haver-hi gent que no rep els sagraments, però almenys ens serveixen per a vore la tendència:

 

Els que han rebut enguany el bateig són:

• Hugo Ferrandis Tormo

• Miguel Paulo Villar

• María Galindo Doñate

 

S’han casat:

• Antonio Rodríguez Martos amb Teresa de las Delicias Rochera Sanchis

• Arturo Pitarch Silvestre amb Estela Monferrer Segarra

• José Antonio Vilar Traver amb Carmen María Mondragón Díaz

• Javier Meseguer Vicent amb Rosa Ana Gómez Manzana

 

Han passat a la Casa del Pare:

• Teresa Gómez Sorribes

• Tomás Miravet Sorribes

• Francisco Latorre Molina

• Antonia Miravet Gómez

• Luisa Amparo Ferrandis Doñate

• Vicente Silvestre Galindo

• Balbina Gómez Silvestre

• Pascual Galindo Lengua

• Matilde Latorre Manzana

• Benjamín Gómez Sorribes

• Evaristo Gómez Segarra

Mossén Salvador Prades 

0 comentarios