Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

BALANÇ PARROQUIAL DEL 2006

En el número anterior de L’Alé apareixia la relació de batejos, matrimonis i exèquies que s’han celebrat en la nostra parròquia durant l’any que ens ha deixat. Ara toca donar compte del balanç econòmic. Al cap i a la fi, són tots els fidels els qui sostenen la nostra comunitat, la qual cosa és un bon signe de corresponsabilitat cristiana.
ENTRADES:

Romanent any 2005: 10.259,22 euros
Ingressos per servicis: 911 euros
Ingressos financers: 8,65 euros
Subvenció Conselleria de Cultura: 651 euros
Col•lectes per a la parròquia: 8.464 euros
Col•lectes diocesanes: 3.565 euros
Donatius: 3.330 euros

TOTAL: 27.188,87 eurosEIXIDES:

Compres ordinàries (material de culte): 1.093,73 euros
Publicacions (L’Alé, Hoja Parroquial): 1.641,93 euros
Impostos: 124,06 euros
Subministraments i conservació: 1.522,18 euros
Activitats pastorals: 538,5 euros
Funcionament (material oficina, tel...) 610,4 euros
Fons Comú Diocesà: 750 euros
Col•lectes diocesanes: 5.466,56 euros
TOTAL: 11.747,36 euros

Estat al 31-XII-2005: + 15.441,51 euros
Cal destacar, sobretot, la generositat en les col•lectes destinades a les Missions o als pobres. Gràcies per la generositat de tots.

1 comentario

bkrhCLfscVrMmChYQwd -

WZVKRm sgjypjwnbknv, [url=http://rrtwgityjtha.com/]rrtwgityjtha[/url], [link=http://dhwtvghfqyok.com/]dhwtvghfqyok[/link], http://dikdrwkvmcay.com/