Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

QUI SÓN ELS SANTS?

En alguna ocasió hem publicat en esta secció unes breus dades sobre la vida d’algun sant, però, prop de la solemnitat de Tots Sants, ens podem preguntar per què els recordem i els donem culte.

Són els herois de cada dia. Herois de la Fe i de l’Amor. La santedat cristiana no és una perfecció construïda sobre virtuts abstractes. Entre el filòsof cristià, que ordena la seua vida segons una ètica rigorosa, i el sant, hi ha una diferència substancial. El primer serveix una idea, el segon imita una persona. El sant és la reproducció de Crist.

Però els sants, com a limitats, no poden esgotar el model que pretenen reproduir. Ja és molt que en ens mostren alguna faceta, algun tret notable que ens recorde el Crist. No hi ha dos sants iguals com no hi ha dos hòmens iguals. El que s’hereta amb la sang i s’adquireix amb l’educació no és el mateix en cada home i en cada dona. Sobre esta matèria humana treballa l’Esperit de Jesús, perquè la fisonomia de cada sant i de cada santa conserve els seus traços característics i inconfusibles, sense que resulte la reproducció en sèrie del mateix clixé. Els sants difereixen sorprenentment els uns dels altres, encara que tots conserven un aire de família que els ve de la seua similitud comuna amb Jesús.

Els sants no van ser estàtues. Van viure, es van moure, van conversar i també, a vegades, van pecar. Davant dels seus contemporanis no sempre van tindre aquella aurèola que se’ls va col·locar el dia de la seua canonització. Les seues vides poden exercir una saludable influència sobre nosaltres, estimulant-nos a la santedat precisament pel sistema pedagògic més eficaç: l’exemple. Hem de conéixer-los i estimar-los perquè ens ensenyen i ens ajuden en el camí del seguiment cristià.

0 comentarios