Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

EL TURISME RURAL COM A ALTERNATIVA ECONÒMICA EN L'INTERIOR

EL TURISME RURAL COM A ALTERNATIVA ECONÒMICA EN L'INTERIOR

El món rural es troba en un procés de canvi. Les estructures agràries perden pes i la globalització avança. Els problemes socioeconòmics que afecten les nostres societats s’aguditzen en entorns rurals, a causa de la falta de pes demogràfic, social i econòmic que tenen respecte del conjunt del país.

És en este context en què des de fa un parell de dècades sorgeix l’anomenat turisme rural o turisme d’interior. L’objectiu era evident: aportar un complement a les rendes cada vegada menors de l’agricultura, ajudar a crear alternatives d’ocupació que fixaren la població jove, posar en valor un patrimoni natural i històric que necessitava una especial atenció.

En l’àmbit del Parc Natural de la Serra Espadà, el camí a recórrer és encara llarg. Són poques les iniciatives turístiques que ofereixen els municipis de la Serra, i no obstant les condicions per al floriment d’un sector turístic fort són perfectes.

Si repassem els recursos de què disposem, la llista és aclaparadora: el parc natural més extens de la Comunitat Valenciana, la proximitat als mercats turístics, proximitat a les principals vies de comunicació, és a dir, un aïllament relatiu, un patrimoni i una història per descobrir, una xarxa de sendes pioneres en la Comunitat Valenciana, productes naturals de qualitat, aigües i fonts… En definitiva, una imatge molt positiva de territori verge encara per descobrir turísticament.

A més, cal afegir la pròpia institució del Parc Natural, que entre els seus objectius té el desenvolupament del turisme i que ha de servir de plataforma per a les iniciatives que puguen nàixer.

La pròpia característica del territori de la serra d’Espadà, amb municipis pertanyents a comarques distintes, amb llengües distintes i escassa cohesió territorial, fa que resulte quasi imprescindible la creació d’alguna figura que agrupe tota l’oferta per a posar en comú els inevitables problemes, maximitzar les solucions i generar sinergies positives.

Cursos com el realitzat al llarg dels mesos d’octubre i novembre al Centre de Visitants del Parc Natural de la Serra d’Espadà amb el títol «Activitats turístiques sostenibles en el medi rural» van en eixa direcció. Este curs ha oferit una formació pràctica a la iniciativa privada i als agents públics per a trobar projectes sostenibles de desenvolupament rural, en què el turisme rural i el respecte al medi ambient en un entorn tan privilegiat puga fructificar en realitats empresarials.

El turisme rural és, sens dubte, una alternativa viable, sostenible i rendible per als nostres municipis en la serra d’Espadà.

Salvador Andrés (Tècnic de Turisme)

1 comentario

Custodio Ramirez -

"Els problemes socioeconòmics que afecten les nostres societats s’aguditzen en entorns rurals, a causa de la falta de pes demogràfic, social i econòmic que tenen respecte del conjunt del país". És un article de opinió o una noticia? Missatge subliminal o directe?
Catalanisme?