Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Informació parroquial

Junta Parroquial del Crist

 

Enguany, en no haver eixit clavaris nous, la Junta del Crist torna a posar-se en funcionament. El diumenge 1 de maig, festa de Sant Lleó, vam tindre assemblea a l’església i es van adoptar els acords següents:
1) Es va informar que durant este hivern, un grup de gent del poble, desinteressadament, ha estat anant quasi totes les setmanes a cuidar els jardins, el recinte i l’ermita del Calvari, amb la idea que lluïsca quan arribe el moment.  
2) Que el projecte per a restaurar l’ermita del Calvari continua viu. Hi ha arreplegats 25.000 euros en un compte amb eixa única i exclusiva finalitat, provinent dels donatius. La segona fase del projecte de restauració, orientat a eliminar les humitats que pugen del terreny, necessita encara més del doble del que tenim arreplegat. Cal continuar arreplegant abans de posar-se a obrar. 
3) Que es demanarà la col·laboració a la gent amb una quota per a cobrir les despeses d’una part dels actes religiosos, com ja vam fer les altres vegades, ara fixada en 20 euros/família i 10 euros/fadrí de més de 18 anys, que és pràcticament la que es va posar l’any 2003. S’anunciarà pels comerços, i en les oficines bancàries s’indicarà els números de compte on depositar la quota. Com vam fer en el passat, ens reunirem amb l’Ajuntament per a coordinar els actes religiosos amb la resta d’actes civils de les festes.  
4) La Junta queda integrada de la manera següent: com a president Emilio Molina, com a secretari Fernando Ballester, com a tresorer José Vicente Manzana, i com a vocals Òscar Pérez Silvestre i Mn. Vicente José Paulo. Ens considerem uns col·laboradors parroquials que volen ajudar a preservar el sentit de la festa, de devoció popular sostinguda per grups de famílies entre la pròpia gent d’Eslida o vinculada afectivament al poble i al seu Crist del Calvari.  
Confiem que la nostra contribució com a Junta Parroquial del Crist servisca per a estimular que, per a l’any 2012, i per als següents, tornen a haver-hi clavaris del Crist i per al Crist, que al llarg d’un any de la seua vida (un any molt especial que sempre recordaran), es dedicaran de manera desinteressada al Crist del Calvari i al poble d’Eslida.

1 comentario

Le Petit Lapin -

Desitge col-laborar com en anys anteriors.
Indiqueu el nº de compte a través de L´ALE
Gracies