Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

La Creu com a signe de salvació

Mn. Vicent J. Paulo

 

Dins de poc, els carrers d’Eslida es tornaran a omplir de festa, de gent que omplirà els carrers del poble, les festes dedicades al Crist tornaran a començar de nou.
La festa és bona, però si el motiu de la festa és fer un homenatge a algú, és també convenient que sapiguem qui és esta persona a qui van dedicades les festes, què és el que ell va fer al llarg de la seua vida i, per damunt de tot, el motiu pel qual se li pot fer festa.
En estos moments, el motiu de la major part de les converses que hi ha als carrers és la crisi, tota la gent que no té treball i, sobretot, les conseqüències que això té en les famílies. Esta és la gran preocupació de la major part de gent.
Davant de tot açò, Crist té alguna paraula a dir? Sí, ja la va dir fa 2000 anys: «He vingut perquè tingueu vida i la tingueu en abundància» (Jn 10,10). El que ell va predicar i viure van ser valors molt diferents dels de la societat que ha provocat esta crisi: front a l’individualisme, ell parlava de fraternitat; front a l’ambició, ell parlava de caritat; front a les injustícies, ell parlava de justícia; front a la mentida, ell parlava de la veritat; front a la venjança i la violència, ell parlava de perdó i de pau... La Creu de Crist ha de ser fonamentalment un signe d’esperança, signe que, enmig de les dificultats, si hi ha un canvi de mentalitat, una llum és possible. Ell ens parla de salvació, i no solament en parla: ell ho va viure curant malalts, donant vida i perdonant a tothom, però a més ens diu que fem nosaltres el mateix.
La crisi és econòmica, però hi ha un altra crisi per davall: una crisi que afecta el sentit de la vida, una crisi en la manera de pensar de la gent que consisteix a donar més importància al tindre (una gran casa, el millor cotxe del mercat, la millor TV...) que al ser persona (capacitat de diàleg, saber pensar per u mateix, saber per què es fan les coses...). Possiblement, esta crisi siga un bon moment per recuperar en la nostra societat el valor que té la humanitat i el ser de la persona.
Hem de saber que la festa està dedicada a algú que volia una societat millor, i que les seues paraules i la seua vida són un treball per aconseguir-la. Ell ens parla d’un camí cap a la felicitat i la salvació: el treball per la pau, per la justícia, els qui busquen la fraternitat, la caritat i la solidaritat... Eixos són els qui sota la imatge del Crist podran construir una nova societat. Ell ens diu que per damunt d’una societat que vol el poder, els diners, és a dir, les coses materials, pot haver-hi una altra societat amb valors, que siga fonament de humanitat.
Que les festes que van a començar ens puguen servir per a mantindre l’esperança, que la joia que porta la festa sempre ens ajude a estar més units i viure més la fraternitat.
Molta felicitat per a tots!

0 comentarios