Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

L'Objectiu: Cal tapar les juntes...

L'Objectiu: Cal tapar les juntes...

Als murs exteriors de l’església, haureu vist que hi ha parts on el morter que hi ha entre les pedres ja no està perquè s’ha anat desprenent: la humitat, els agents atmosfèrics, les agressions externes…, tota una sèrie de circumstàncies han fet que el morter es deteriorara i acabara caient; fins i tot, en algun lloc falta la pedra i ja s’hi veu un forat. Assabentats del problema, vistes les causes que ho han ocasionat, ara cal posar les solucions a fi que el deteriorament dels murs no vaja a més. Molt prompte es tornarà a aplicar morter a les juntes on no n’hi ha, es reposaran les pedres que falten i es farà el possible per evitar que les humitats afecten de forma incontrolada.

0 comentarios