Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Novetats dels Servicis Socials

Rafael Sorribes Gómez*

Des de la inquietud d’este Ajuntament per millorar la qualitat de vida de tot el veïnat d’Eslida, tant en la millora de les infraestructures com en la prestació de servicis, i sent conscients de la importància i de les necessitats cada vegada majors dels Servicis Socials, amb la intenció d’informar els nostres veïns i usuaris del servici dels canvis produïts, comunique quines modificacions s’han produït i per què, sempre amb la pretensió de millorar-los i adequar-los a les noves i creixents necessitats.
El servici va començar a prestar-se al municipi d’Eslida fa uns vint anys, després de l’acord mantingut entre l’Ajuntament de les Alqueries, Aín i Eslida per a sufragar en comú el manteniment de l’equip base de Servicis Socials, quedant únicament les Alqueries i Eslida després de la incorporació d’Aín a la Mancomunitat Espadà-Millars.
Dia a dia des d’aleshores, els Servicis Socials han anat assumint progressivament competències noves. Els eixos principals que han portat este Ajuntament a decidir tals canvis poden resumir-se en dos: economia i millora en la qualitat del servici.
1) Economia: Després de l’increment del cost que representaven per a este ajuntament els Servicis Socials, durant el primer any d’esta legislatura vam decidir estudiar les possibilitats per a abaratir i millorar el servici. Abans el cost era superior a l’actual, per la qual cosa s’han reduït costos. Després de l’estudi de les possibilitats per a abaratir i millorar el servici es va decidir per part de l’Ajuntament conveniar amb l’Ajuntament de la Llosa, que es trobava en la mateixa situació i junts muntar un nou equip de Servicis Socials.
2) Millora en la qualitat del servici: Abans hi havia únicament un dia per setmana d’atenció al públic (dilluns), i ara n’hi ha dos (dimecres i divendres).
Els motius tant de qualitat en la prestació del servici com dels costos i la seua reducció comporten una millora substancial en la prestació.
Els últims èxits aconseguits en matèria de Servicis Socials han sigut la prestació del servici Menjar a casa, que any rere any amplia la quantitat d e persones usuàries del servici, la contractació d’una treballadora familiar per a portar el programa d’ajuda a domicili, l’obertura de la nova oficina d’atenció a l’immigrant Oficina Amics i, finalment, l’aprovació per part de Creu Roja del repartiment d’aliments.
Des d’estes línies vull agrair en nom de l’Ajuntament d’Eslida els servicis prestats a Encarna, que amb tant d’interés ha exercit el seu treball entre nosaltres durant els últims 20 anys, i també donar la benvinguda a Teresa, tot desitjant-li que es trobe còmoda entre nosaltres i que afronte amb èxit el nou repte que se li presenta. Finalment, vull moure el veïnat d’Eslida a fer ús d’este servici i que conega les possibilitats en les seues múltiples facetes, ja que per a tots està pensat.

* Alcalde d’Eslida

0 comentarios