Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

ACTITUDS PER A LA QUARESMA

ACTITUDS PER A LA QUARESMA

·         La Quaresma és DESERT: és sequedat, soledat, dejuni, austeritat, rigor, esforç, penitència, perill, temptació.

·         La Quaresma és PERDÓ: les històries bíbliques de Jonàs i de Nínive i la paràbola del fill pròdig són exemples d’això.

·         La Quaresma és TROBADA: és abraçada de reconciliació com en la paràbola del fill pròdig o en la conversió de Zaqueu, o en el diàleg de Jesucrist amb la dona adúltera.

·         La Quaresma és LLUM: com es posa d’evidència, per exemple, en l’evangeli del cec de naixement. És el trànsit de les tenebres a la llum. Jesucrist és la llum del món.

·         La Quaresma és SALUT: símbol manifestat en textos com la curació del paralític o la sanació del fill del centurió.

·         La Quaresma és AIGUA: és el trànsit de la set de la nostra insatisfacció a l’aigua viva, l’aigua de Moisés al poble d’Israel en el desert o de Jesús a la dona samaritana.

·         La Quaresma és ALLIBERAMENT, TRIOMF: és superació victoriosa de les proves i dificultats. Algunes figures bíbliques, que pateixen greus perills i vencen en la prova, són Josep fill de Jacob, la casta Susanna, Ester, el profeta Jeremies i, sobretot, Jesús, temptat i transfigurat.

·         La Quaresma és CREU: signe i presència permanent durant tota la Quaresma. Prefigurada en l’Antic Testament i feta patent amb l’exemple de Jesucrist i com la seua crida a carregar-la com a condició per a seguir-lo.

·         La Quaresma és TRANSFIGURACIÓ: és la llum definitiva del camí quaresmal, preanunciada i pretastada en l’escena de la transfiguració de Jesús. "Per la creu a la llum".

·         La Quaresma és l’ESFORÇ per retirar el ferment vell i incorporar el RENT NOU DE LA PASQUA RESSUSCITADA I RESSUSCITADORA, ara i per sempre.

 

CONVERSIÓ QUARESMAL

• Convertir-se és recordar que el Senyor ens va fer per a Ell i que tots els anhels, expectatives, busquedes i fins i tot els frenesís de la nostra vida, només descansaran, només arribaran a la seua plenitud, quan tornem a Ell.

• La conversió és la crida insistent de Déu a assumir, reconéixer i purificar les nostres debilitats.

• La conversió és posar-nos en el camí de rectificar els xicotets o grans errors i defectes de la nostra vida, amb la tendresa, la humilitat i la sinceritat del fill pròdig.

• La conversió és entrar en u mateix i tamisar la pròpia existència a la llum del Senyor, de la seua Paraula i de la seua Església, i descobrir tot el que hi ha en nosaltres de vana ambició, de presumpció innecessària, de limitació i egoisme.

• La conversió és canviar la nostra mentalitat, plena d’eslògans mundans, llunyana a l’evangeli, i transformar-la per un visió cristiana i sobrenatural de la vida.

• La conversió és tallar els nostres camins de pecat, de materialisme, paganisme, consumisme, sensualisme, secularisme i insolidaritat, i mamprendre l’autèntic camí dels fills de Déu, lleugers d’equipatge.

• La conversió és examinar-nos d’amor i trobar el nostre cor i les nostres mans més o menys buides.

• La conversió és renunciar al nostre vell i pur egoisme, que tanca les portes a Déu i al proïsme.

• La conversió és mirar Jesucrist i contemplar el seu cos nu, les seues mans trencades, els seus peus lligats, el seu cor traspassat i sentir la necessitat de respondre amb amor a l’Amor que no és estimat.

• I així, d’esta manera, la conversió, sempre obra de la misericòrdia i de la gràcia de Déu i de l’esforç de l’ésser humà, serà una trobada joiosa i transformadora amb Jesucrist.

Mossén Salvador Prades

0 comentarios