Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

SABEM QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS?

SABEM QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS?

Lluny de fer una relació de lleis i normes que justifiquen l’organització d’uns serveis socials municipals, m’agradaria fer arribar a la població el dret que té cada persona de disposar d’uns serveis socials en el seu municipi per a accedir als recursos que ens permeten una millor qualitat de vida. Quan dic un dret em referisc a l’obligació de l’administració local, provincial i autonòmica de formalitzar un servei als ciutadans igual com s’ofereix a nivell educatiu a les escoles o en l’àmbit sanitari en els centres de salut (per comparar-ho) i per això es necessita una planificació tant financera, localització de lloc adequat per a atendre les persones i professionals contractats com cal.

Quan ens referim als recursos que milloren la nostra qualitat de vida NO podem pensar només en aquelles persones i famílies que necessiten ajudes de supervivència, és a dir, per a menjar, i que en l’actualitat són cada vegada més i moltes famílies que es mantenien amb un salari que estan quedant-se sense faena i esgotant els estalvis. També hi ha famílies que tenen dificultats per a atendre els fills, els majors o els discapacitats i són els Serveis Socials els que faciliten i gestionen el que necessiten per a millorar la situació familiar. Pel que fa a la tercera edat, el que més visible es fa és la tramitació de balnearis i viatges d’oci i temps lliure. També disposem del programa "Menjar a Casa" i del servei d’ajuda a domicili. Un altre camp de treball és la prevenció, en què s’analitzen les necessitats de la població i s’adeqüen els recursos per a atendre-les. Com a exemple d’això tenim l’organització de l’Escola d’Estiu per a les famílies que es troben en la necessitat d’oferir activitats en vacances escolars.

Estes reflexions són realitzades i comentades amb la treballadora social, Encarna, que ens ha prestat els serveis socials des de fa 20 anys i pareix ser que ara el nostre Ajuntament vol prescindir d’ells. Agraïm i reconeixem la labor de l’Equip Base de les Alqueries a través de la persona d’Encarna, i passe el que passe que no oblide la gent d’Eslida, que sempre li agrairà el seu treball.

Rosa doñate

0 comentarios