Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

DIA DE L'ESGLÉSIA DIOCESANA

Tots els anys, l’Església espanyola celebra el Dia de l’Església Diocesana per tal que els creients prenguem consciència de la importància de sentir-nos membres actius de la comunitat cristiana i que entre tots hem de portar endavant la seua missió, no pensant que és únicament responsabilitat dels bisbes i capellans. A més, hem de ser capaços de fer vore a tota la societat l’aportació que l’Església fa a la societat en molts àmbits, com ara l’educació, l’atenció als vells, als malalts, als sectors més desfavorits de la societat, al Tercer Món, etc., sense fer accepció de persones a causa de les seues creences.

Però tot açò requereix molts recursos humans i econòmics. Enguany ha canviat el sistema de finançament de l’Església a través de la declaració de la renda i l’Estat ja no destinarà més recursos a l’Església, sinó que seran els mateixos fidels els qui destinaran directament una part dels seus impostos a este fi, per això és important que, quan aplegue el moment de fer la declaració, que no oblidem posar la creueta en la casella destinada a l’Església.

A més, es fa també una col·lecta extraordinària que a la nostra parròquia tindrà lloc el diumenge 7 de desembre. Amb este número de L’Alé vos aplegarà un sobre amb el qual podeu fer arribar el vostre donatiu a la Parròquia.

Aprofitem també l’ocasió per comunicar-vos que en la col·lecta del DOMUND es varen arreplegar 250 euros. Gràcies per la vostra generositat.

0 comentarios