Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

COL·LABORANT

Durant els primers dies del mes de novembre, alguns ciutadans d’esta població han col·laborat en la recollida de material escolar per als xiquets de Llatinoamèrica, i més concretament de Guatemala. Una iniciativa organitzada per la Fundació Novessendes de Betxí: entre els seus camps d’actuació (educació, cooperació al desenvolupament, salut i medi ambient) destaca l’educació com una inversió social, no sols com una tasca plantejada a escala local, sinó també treballant en altres llocs del món col·laborant amb entitats que fomenten i desenvolupen l’educació en zones necessitades, reforçant les seues condicions i possibilitats.

Si visitem la seua pàgina web (info@novessendes.org) podem trobar informació sobre programes d’ajuda al procés de desenvolupament de comunitats marginades en els anomenats països del Tercer Món. A Guatemala col·laboren amb l’Associació d’Educadors Nord-occidentals (AEN), ubicada a Ixcán, departament d’El Quicho, que es dedica a impulsar l’educació a les comunitats de població desarrelada, recolzant els promotors d’educació i els mestres indígenes del poble maia i enfortint el seu treball en més de 300 «escoles» repartides per 138 comunitats maies del nord-occident de Guatemala.

Ara, vivint en el segle XXI, en el primer món, en una de les primeres potències mundials, on els estudis realitzats sobre la població infantil «demostren» que els xiquets asseguren (i ho confirmen ells) que tenen massa joguets i poc de temps amb els seus pares, ¿no serà moment per a reflexionar? El primer pas l’han fet ells; quin és el pas següent? És possible compartir més temps amb els nostres menuts i ensenyar-los a compartir (joguets, material escolar...) amb iniciatives com les d’esta fundació.

Alex Gimeno

0 comentarios