Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

RENOVACIÓ DE LA JUNTA?

Este mes ha tingut lloc l’Assemblea General de l’Associació de Jubilats del poble, i encara que van ser pocs els participants es va tractar la necessitat d’alguna persona que assumisca la gestió del bar i també els càrrecs que queden vacants en la Junta, que són la Presidència, Secretaria i Tresoreria. Reconeixem i agraïm la  labor de les persones que han treballat en estos càrrecs i animem els socis i sòcies a presentar-se voluntaris o voluntàries a fi que no desaparega l’associació ni els assoliments actuals en benefici del col·lectiu dels jubilats del nostre poble.

0 comentarios