Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Com funciona la nostra depuradora

Com funciona la nostra depuradora

Valentín Paulo i Lola Pérez

 

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi d’Eslida es troba ubicada a la vora del riu Anna. La instal·lació es va posar en funcionament el 18 d’agost de 1999 i actualment està donant servici a una població de 3.382 habitants equivalents, amb un cabal depurat l’any 2009 de 87.822 m3.
L’EDAR d’Eslida es basa en un sistema de fangs actius mitjançant aireig prolongat. L’aigua influent arriba a la instal·lació per gravetat a través d’un col·lector urbà de 400 mm de diàmetre i 670 m de longitud que arreplega les aigües dels diferents sectors del municipi. Quan l’aigua bruta ha arribat a planta, és conduïda per un canal de 300 mm d’ample, en el qual hi ha instal·lada una reixa manual de grossos de 40 mm de pas, l’objectiu de la qual és fer una primera garbellada dels sòlids més grossos que arriben a l’estació depuradora, fins a un pou de bombament, el qual està dotat de tres bombes d’elevació, que impulsen l’aigua bruta fins a un tamís rotatiu, mitjançant el qual es realitza una segona garbellada dels sòlids més fins. Els residus sòlids generats en este procés es tracten com a residus sòlids urbans (RSU).
Després del pretractament, l’aigua residual tamisada és introduïda en un reactor biològic de 600 m3, on mitjançant un cultiu microbià en suspensió s’elimina la matèria contaminant de l’aigua residual, la qual servirà d’aliment als microorganismes. Per tal d’aconseguir este procés, el reactor biològic està dotat d’una turbina d’aireig que manté el cultiu microbià actiu.
Posteriorment, l’aigua passa per gravetat a un decantador secundari de 120 m3, on es produeix la separació dels microorganismes (agregats formant flòculs) de l’aigua depurada per mitjà un procés de decantació. Del procés de decantació s’obté l’aigua ja depurada, d’una banda, i el cultiu de microorganismes concentrat per una altra, una part del qual és introduït novament en el reactor biològic (fang recirculat) i una altra part és extreta del sistema de forma periòdica (fangs en excés), per a controlar el creixement del cultiu en el fons del decantador secundari.
Per a realitzar estes dos operacions, la instal·lació compta amb un pou de bombament comunicat per la base amb el fons del decantador secundari, on hi ha instal·lades dos bombes d’impulsió, una per a recircular el fang al reactor biològic i una altra per a porgar el fang en excés a un espessador per gravetat de 26 m3, en el qual després de ser espessit, és deshidratat mitjançant un filtre de bandes. El fang deshidratat extret es fa servir per a aplicació agrícola per les seues excel·lents propietats agronòmiques.

0 comentarios