Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Coses molt importants, Eslida!!

Coses molt importants, Eslida!!

Mn. Miquel Romero i Navarro

 

Hem passat el mes de maig, aquest temps joiós que ens ha portat la primavera a la nostra terra. Diguem-ho amb orgull i joia, com diuen molts valencians de la terra que tenim: «La millor terreta del món».
Al mes de maig solem evocar la memòria i l’honor del nom de santa Maria, la Mare de Déu. Com passa a molts pobles, i també ho tenim a Eslida. Quant dóna de si el Calvari del poble...! Principalment en la memòria i el fervor popular, festiu, sensiblement fervorós del Sant Crist de la seua Mare, la Mare de Déu dels Dolors. A més de tindre en la vila altres imatges ben volgudes de Santa Maria: la del Roser, la Immaculada, la manera de ser d’Eslida que en bona mesura conforma la forma de ser i sentir de moltíssims esliders. Ara, recordar-ho, reconéixer-ho, ens dóna satisfacció. Perquè als qui d’ací són i ací viuen els satisfà el poble, el camp muntanyós, bonic i saludable. I la població que en molts sentits ha creat viu un ambient de familiaritat i en bona mesura de benaurança.
Ara serà bo atendre el que ha sigut i és la Verge Santa Maria. Seria profitós conéixer més i més, i aprofundir el coneixement de Maria Santíssima i la devoció amb què la relació materna i filial amb ella es fa càlida. I ens ajuda a ser fidels devots i tindre-la molt present, un sentit feliç de la vida cristiana que tractem de tindre al ser els seus devots.
És important el que coneixem i creiem com a fidels. Cal pensar-ho, sentir-ho, comentar-ho en les converses confidencials!
Havíem dit que teníem coses ben importants. Això ens dóna satisfacció. Així ho esperem: al mes de maig, el bon aire del nostres pins d’Eslida que ve del nostre cel brillant ens farà més bons i més feliços.

0 comentarios