Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

Recollida de firmes

Hem sabut, i és important que se sàpia per a interés general, que s’ha presentat a l’Ajuntament una petició signada per 74 persones que manifesten la necessitat que l’Ajuntament intervinga i prenga mesures per tal d’evitar els problemes veïnals que provoquen els casals en la convivència cívica. Fer compatible el dret a la diversió amb el dret al descans no sempre és fàcil, però cal intentar-ho.

1 comentario

Ocult -

El tema que toqueu és delicat perquè implica molts factors: diners per a qui lloga els locals, limitar l'horari de festa (això ja ho fan a València des de fa anys amb els pubs i els casals falleros), troba llocs per a la joventut, etc.
De tota manera, crec que està molt ben expressada la idea i que no castiga a ningú, quan la denúncia sí que anava determinada per a una zona del poble en concret.