Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

IMPRESSIONS DE LA VII TROBADA

IMPRESSIONS DE LA VII TROBADA

Després de la Trobada dels Pobles de la Serra d’Espadà (23 de maig, a l’Alcúdia de Veo), hem volgut conéixer algunes impressions de Toni Cases i José Manuel Iriepa, dos persones implicades de forma directa en els actes que tenen lloc a la nostra serra. Hem plantejat les mateixes preguntes a tots dos, i estes són les seues respostes:

 

Respostes de Toni Cases

En què s’ha notat la declaració del Parc Natural en el benestar i manteniment de la població de la serra?

Deu anys després de la declaració de la serra d’Espadà com a parc natural, no podem estar plenament satisfets, però crec que amb la col·laboració i el treball de tots hem recorregut una part important del camí.

S’ha redactat el Pla rector d’ús i gestió i el Pla de prevenció d’incendis forestals, comptem amb un interessant Centre de Visitants, s’han millorat considerablement les àrees recreatives i zones d’ús públic, s’ha dut a terme un ambiciós projecte de senyalització d’accessos i rutes, s’ha realitzat un esforç important en la millora dels camins rurals i pistes forestals, s’han clausurat i s’han restaurat alguns dels abocadors incontrolats dispersos pel parc, els pobles i els seus llocs d’interés són ara més coneguts, han augmentat les visites a la nostra serra, ha funcionat de forma molt satisfactòria el Pla de vigilància així com els mitjans d’extinció d’incendis. Amb ajudes i subvencions i amb actuacions directes de l’administració s’ha treballat per al manteniment i conservació de l’espai natural, especialment de la seua vegetació, fauna i flora. Hem organitzat en sis ocasions la Trobada de Pobles del Parc, s’ha posat en marxa l’Oficina Tècnica per a facilitar la comunicació amb l’administració…

 

Què significa la Trobada dels Pobles per al conjunt de la serra d’Espadà?

És un projecte dirigit als habitants del parc natural, la finalitat del qual és contribuir al desenvolupament cultural, social i econòmic de les poblacions que conformen el territori del parc natural. Es pretén crear un sentiment d’unitat i de pertinença al territori que permeta abordar projectes comuns a partir de les possibilitats que la zona ens brinda.

 

En què cal continuar treballant? Què cal millorar?

Hem de desenvolupar el projecte de la marca “Parcs”, redactar i aprovar el Pla d’ús públic, potenciar el manteniment i la millora de l’espai natural. És important la restauració del patrimoni del parc, impulsar la revitalització agroforestal i la dinamització empresarial, augmentar l’oferta d’allotjament i restauració, així com convertir els recursos turístics en productes i millorar la seua comercialització.

A pesar que s’han aconseguit algunes metes, açò no ha fet més que començar. Hem de ser capaços de continuar treballant perquè esta figura de protecció continue afavorint el desenvolupament rural que tant necessitem.

 

Toni Cases és el director del Centre del Parc Natural.

 

 

Respostes de José Manuel Iriepa

En què s’ha notat la declaració del Parc Natural en el benestar i manteniment de la població de la serra?

Potser siga encara un poc prompte per a parlar del manteniment de la població en la serra, sobretot perquè esta s’ha vist molt influïda pel recent i ja agonitzant boom urbanístic. Pense que per a bé o per a mal este boom ha marcat en els últims anys els números de la població, fins i tot en els nostres xicotets pobles.

Pel que fa al benestar, crec que és una apreciació molt personal de cadascú. En el meu cas concret, la qualitat de vida va íntimament lligada a un entorn d’estes característiques, i la declaració de parc natural sense cap dubte contribueix al manteniment i conservació d’este entorn, de manera que la meua valoració és molt positiva, però no tot el món té esta impressió.

 

Què significa la Trobada dels Pobles per al conjunt de la serra d’Espadà?

La trobada és molt important per a tots, ja que en certa manera és un gran aparador en què es mostra la serra en conjunt, és una forma d’ensenyar a les persones que hi acudeixen la gastronomia, la història i els diferents recursos naturals dels pobles del parc. De la mateixa manera, els visitants de la trobada tenen l’oportunitat de conéixer l’oferta turística i la gran quantitat d’activitats i productes que el parc ofereix, la qual cosa genera una activitat econòmica que repercuteix directament sobre la zona. En un altre sentit, serveix per a conscienciar-nos que vivim en un lloc molt especial, amb una gran riquesa paisatgística, ecològica i cultural.

 

En què cal continuar treballant? Què cal millorar?

Encara que els arbres i la cultura dels nostres pobles siguen mil·lenaris, som un parc de declaració molt recent i encara cal treballar molt. La conservació és essencial, ja que en ella es fonamenta l’existència del parc, i potser siga este punt sobre el qual més s’ha treballat, tant en l’educació ambiental com en la recuperació de les zones més deteriorades i en la prevenció d’incendis amb un augment dels agents forestals. Crec que per ací s’està fent prou de treball, tenint en compte les pobres partides pressupostàries que es dediquen al medi ambient.

També seria molt important treballar en la relació i comunicació amb els habitants dels diferents pobles del parc, ja que estos són l’autèntic motor i cor que donen vida a este projecte. Sense la seua col·laboració i complicitat no té molt de sentit tota la resta.

D’altra banda, cal posar en marxa polítiques orientades a afavorir l’activitat agrícola i el manteniment de la indústria del suro, imprescindible tant per a la conservació del parc en si com per al desenvolupament i manteniment de la població. Posar en funcionament ferramentes que ajuden al desenvolupament dels oficis tradicionals, a la comercialització dels productes autòctons de la serra i un impuls a l’agroturisme serien de gran importància en este mo­ment que tan necessitats estem d’adoptar un model d’economia més sostenible.

 

José Manuel Iriepa és un dels responsables de La Casa de la Luna Media.

Redacció

0 comentarios