Blogia
Parròquia El Salvador - Eslida

APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1985

En l’article 163 de la Llei Orgànica 5/1985 es fa referència a la atribució d’escons en funció de l’escrutini tenint en compte les següents regles:

 

a) No es tenen en compte les candidatures que no arriben al 3% dels vots vàlids emesos en la circumscripció.

b) S’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres obtingudes per les altres candidatures.

c) Es divideix la quantitat de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, 4... fins al número igual al d’escons corresponents a la circumscripció. Els escons s’atribueixen a les candidatures que obtinguen els coeficients majors, atenent un orde decreixent.

d) Quan en la relació coincideixen els coeficients de dos candidatures, l’escó s’atribuirà al de major quantitat total de vots. Si coincideix el total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els següents de manera alternativa.

e) Els escons corresponents a cada candidatura s’assignen als candidats que apareixen en la candidatura per orde de col·locació.

Aplicant esta norma a Eslida, la situació seria: per als 585 votants li corresponen 7 regidors/es.

 

La distribució de regidors seria:                                               PSD                2

                                                                                              UV                  2

                                                                                              PP                   2

                                                                                              PSOE              1

                                                                                              --------------

                                                                                              TOTAL:          7

 

En les eleccions es van produir 22 vots nuls, i alguns van ser impugnats o recorreguts per algun partit, a l’espera de ser resolts pels organismes responsables. Estos són els números amb què comptem.

Rosa Doñate

0 comentarios